Formy płatności

 

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny podane są z podatkiem VAT chyba że zaznaczono inaczej.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  • przelewem na numer konta bankowego podanego na stronie: http://yoco.pl/contact-pol.html
  • płatnością w systemie szybkich płatności - forma płatności jest obsługiwana przez IAI S.A..
  • w momencie odbioru przesyłki od przewoźnika ("płatne przy odbiorze").
pixelpixel